spasms How to cure facial

How to cure facial spasms

L-dopa kan ge rebound-effekter på natten och morgonen med behov av extradoser. De sensoriska symtomen kan ha olika karaktär och varierande intensitet, hälften upplever dem som smärtsamma och de kan spridas till lår och armar. Patienten bör remitteras till neurologspecialist för utvidgad utredning vid försämring om:.

#How to cure